ThaiPhanBui

Futures BTCPERP ngắn hạn

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Trên đây là phân tích biểu đồ nến 1h.
- Xu hướng hiện tại : Tăng
- Xu hướng lớn hơn (1D/4h): Giảm.

Sau đợt giảm giá sâu ngày 5/12/2021 đã hình thành xu hướng tăng, mình đánh giá đây chỉ là xu hướng hồi của đà giảm trước đó. giá sẽ quay lại retest vùng 41k để củng cố hỗ trợ đồng thời cá mập sẽ tích trữ gom hàng tại giai đoạn này.

Như vậy ta có thể tìm kiếm các điểm bán trong trường hợp này.
có 2 điểm short hợp lý ở thời điểm này:
1. 53k Vùng đáy cũ
2. 59k vùng đỉnh cũ.

Target: 41k
các bạn có thể tham khảo stoploss ở các đường gạch nối màu đỏ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.