NguyenNhatHoan_Crypto

MỘT XU THẾ GIẢM CHO BITCOIN

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
BTCUSDT.P

BTC tổng quan một xu hướng lớn, hiện tại giá chạm cản cứng tại FIBO 1.618, và cũng vừa kết thúc sóng 5 m15. Dự giá sẽ hôi về vùng 30500-30600 chỗ này sẽ tiếp tục một xu thế giảm.
Anh em vẫn đợi giảm tiếp nhé, thấp nhất cũng là vùng 28 trong ngắn hạn, dai hơn xa hơn là vùng 25. Tới đâu sẽ cập nhất tới đó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.