NguyenNhatHoan_Crypto

MỘT XU THẾ GIẢM CHO BITCOIN

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
BINANCE:BTCUSDTPERP

BTC tổng quan một xu hướng lớn, hiện tại giá chạm cản cứng tại FIBO 1.618, và cũng vừa kết thúc sóng 5 m15. Dự giá sẽ hôi về vùng 30500-30600 chỗ này sẽ tiếp tục một xu thế giảm.
Anh em vẫn đợi giảm tiếp nhé, thấp nhất cũng là vùng 28 trong ngắn hạn, dai hơn xa hơn là vùng 25. Tới đâu sẽ cập nhất tới đó.