levanlinhepi

15/01 - BTC hoàn thiện cú nén động lượng

Giá lên
BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
BINANCE:BTCUSDTPERP

Sau khi tạo ra một đáy giả ở F, phe bò đã giữ được giá đóng cửa phía trên ema 25. Hiện tại cú nén động lượng đã gần tới thời điểm kết thúc. Chúng ta có thể đặt lệnh chờ mua.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.