NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 16/9: Đảo chiều

Giá lên
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Chúng ta bắt đầu thấy sự đảo chiều từ giảm sang tăng của các altcoin top cũng như là BTC và 1 số đồng coin cũng cho tín hiệu mua. Cùng đánh giá xem sao

Bitcoin #BTCUSDT H4
Giá phá vỡ kháng cự là biên trên hộp và bắt đầu di chuyển nhất quán bên trên đường ema 21, chứng tỏ xu hướng tăng đã quay trở lại. Giờ thì câu chuyện trở nên rất dễ dàng, ta chờ 1 cú nén hợp với đường ema để buy lên

Ethereum #ETHUSDT H4
Tương tự ETH đã phá vỡ biên trên hộp và bắt đầu di chuyển nhất quán bên trên đường ema , và chính đường ema cũng đang dốc lên rồi. Chờ giá kéo ngược về ema tạo thành 1 cú nén để buy lên

#OKBUSDT H4
OKB bắt đầu phá vỡ lên khỏi hộp, mặc dù chưa có 1 cú nén đủ chặt chẽ giữa ema với biên trên hộp nhưng mình vẫn chấp nhận vào 1 lệnh mua với 1/2 vị thế. Anh em nào thích rủi ro có thể vào full vị thế luôn cũng được. Đây là setup phá vỡ đường kháng cự, tạo bởi cú nén giữa đường biên trên hộp và ema

#DOTUSDT H4
Cú nén giữa đường xu hướng và ema đang dần hoàn tất, chờ 1 thanh nến tăng đóng cửa nữa là đã có thể đặt lệnh.

#IOTAUSDT H4
Ta thấy 1 cú nén nhỏ giữa đường xu hướng và ema đang hình thành, sau khi giá phá vỡ khỏi đường xu hướng lớn kéo dài thì đang hồi phục trở lại. Chờ cú nén hoàn tất để buy (mình đặt vị thế để anh em dễ hình dung chứ vẫn chưa vào lệnh)


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.