levanlinhepi

22/01 - Đâu là đáy của BTC ?

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
BINANCE:BTCUSDTPERP

Trên khung thời gian W1, sau khi tạo ra mô hình chữ M A-B thì hiện tại BTC đã chạm lại vùng trần của giá ở khoảng 35k-36k. Tuy nhiên đường hỗ trợ cứng của BTC lại nằm ở vùng 30k. Chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng BTC sẽ chạm lại vùng này và đóng nến pinbar , một dấu hiệu tốt cho phe bò. Nhưng thay vì cố gắng bắt một con dao đang rơi tự do thì những nhà đầu tư khôn ngoan sẽ đứng ngoài quan sát.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.