NguyenNhatHoan_Crypto

BITCOIN - Hai Kịch Bản Trong Kênh Giá

BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Hello Anh Em, Cập nhật ngắn hạn về bitcoin hôm nay.
BTC vẫn giữ trong kênh giá này thì BTC sẽ chạm mốc 51k
Phá vỡ kênh giá thì sẽ về 46k .

Anh em theo dõi nha. Nhận định thì mình đã post lúc sáng rồi.
Bài này chỉ thâm một vài kịch bản để anh em Follow.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.