dungsmc

BTG cho những ai còn hold

BITTREX:BTGBTC   None
theo dài hạn, BTG đang trong trend tăng, mức cản đầu 0.0222 qua mức đầu TP có thể đạt 0.0311
TP1 : 222
TP2 : 311
( quan điểm cá nhân)

Bình luận