PhanDinhThai

SÀN BITTREX - ĐẾM SÓNG TĂNG VÀ DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG CHO BTG/BTC

PhanDinhThai Cập nhật   
BITTREX:BTGBTC   None
BTG vừa mới bứt phá vơi volume giao dịch khá cao.
Các chỉ số MACD và RSI đều cho thấy BTG đang ở trong xu hướng tăng ngắn hạn.
Ở trung hạn BTG đang trong quá trình hình thánh sóng 3 (màu đỏ), sóng tăng này sẽ bao gồm 5 sóng ngắn hơn (xanh lá cây như hình vẽ).
BTG vừa hoàn thành sóng 3 màu xanh lá cây (target 150k satoshi)
Target tiếp theo sẽ là 160k satoshi, sau đó hồi về mức hỗ trợ của fibonaci từ 135k - 140k satoshi.
Target sóng 5 trung hạn sẽ là 160k satoshi, thời gian dự kiến từ 1 - 3 ngày.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
phân tích đếm sóng này sẽ không còn chính xác khi giá giao dịch nằm dưới 127k satoshi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.