namfxpro

BTG CƠ HỘI GOM HÀNG CỦA CÁ MẬP

Giá lên
BITTREX:BTGUSDT   None
chia sẽ riêng dành cho ai đang yêu BTG
Bài này là bài nhận định riêng của tôi - các bạn có thể tin hoặc ko- có thể bình loạn theo ý kiến của mỗi người và niềm tin khác nhau .
Riêng cá nhân tôi ấy --- tôi giám khẳng định btg ra tin xấu này để được gom hàng . tôi đẩy tk tôi vào hiện tại 500btg lúc này .vì cái thằng lên dc 75 sàn giao dịch ko phải muốn chết là chết- 1 thằng đã làm hỗ trợ về ví thanh toán ...... thứ 2 giá hiện tại bây giờ éo có cha con thằng nào xả hàng mạnh và với giá chập nhận dc tôi đang mua nó vào .
anh em cứ mạnh tay mà sả đi tôi thì ủng hộ mua . trong việc đầu tư của các nhà tài phiệt hay trong cuộc chiến tài chính thằng dc nhận cái tin chết - cái tin xấu nhất mà ko sả hàng sau khi ra tin tôi lại càng vui để chuyển đầu tư phân nữa tài sản từ etc sang btg - muốn dc gom hàng chỉ còn cách đẩy cho nó chết rồi ta sẽ gom vào đúng nghĩa . và thông thường hãy nhớ lại lịch sử đã chết nó éo bao giờ báo trước cho bạn là nó chết như kiểu btg hôm nay đâu nhé .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.