namfxpro

BTG CƠ HỘI GOM HÀNG CỦA CÁ MẬP

Giá lên
BITTREX:BTGUSDT   None
chia sẽ riêng dành cho ai đang yêu BTG
Bài này là bài nhận định riêng của tôi - các bạn có thể tin hoặc ko- có thể bình loạn theo ý kiến của mỗi người và niềm tin khác nhau .
Riêng cá nhân tôi ấy --- tôi giám khẳng định btg ra tin xấu này để được gom hàng . tôi đẩy tk tôi vào hiện tại 500btg lúc này .vì cái thằng lên dc 75 sàn giao dịch ko phải muốn chết là chết- 1 thằng đã làm hỗ trợ về ví thanh toán ...... thứ 2 giá hiện tại bây giờ éo có cha con thằng nào xả hàng mạnh và với giá chập nhận dc tôi đang mua nó vào .
anh em cứ mạnh tay mà sả đi tôi thì ủng hộ mua . trong việc đầu tư của các nhà tài phiệt hay trong cuộc chiến tài chính thằng dc nhận cái tin chết - cái tin xấu nhất mà ko sả hàng sau khi ra tin tôi lại càng vui để chuyển đầu tư phân nữa tài sản từ etc sang btg - muốn dc gom hàng chỉ còn cách đẩy cho nó chết rồi ta sẽ gom vào đúng nghĩa . và thông thường hãy nhớ lại lịch sử đã chết nó éo bao giờ báo trước cho bạn là nó chết như kiểu btg hôm nay đâu nhé .