thehungfx

Vị thế đẹp

thehungfx Cập nhật   
BINANCE:BTSBTC   None
Giá breakout khỏi trend giảm, kumobreakout, tenkan chuẩn bị cắt kijun hướng lên
Bình luận:
Tuy nhiên đợi giá vượt đỉnh cũ sẽ an toàn hơn để vào lệnh
Bình luận:
Có xuất hiện mây yếu nên giá đã quay trở về test trend=>>trước khi vào lệnh nên nhìn kỹ mây và vẽ ra kịch bản mây tương lai rồi mới xem xét vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.