BINANCE:BTSBTC   BitShares / Bitcoin
53 lượt xem
0
Giá breakout khỏi trend giảm, kumobreakout, tenkan chuẩn bị cắt kijun hướng lên
Bình luận: Tuy nhiên đợi giá vượt đỉnh cũ sẽ an toàn hơn để vào lệnh
Bình luận: Có xuất hiện mây yếu nên giá đã quay trở về test trend=>>trước khi vào lệnh nên nhìn kỹ mây và vẽ ra kịch bản mây tương lai rồi mới xem xét vào lệnh

Bình luận