ken2015

cặp BitTorrent (BTT)/BTC sẽ lên 0.0000000542

Giá lên
HUOBI:BTTBTC   BitTorrent / Bitcoin
64 lượt xem
2
cặp BitTorrent ( BTT )/ BTC đã hoàn thành mô hình vai đầu vai ngược, giá sẽ chạy đến phạm vi 0.xxxxxxx542 BITFINEX:BTTBTC . Đợi điều chỉnh về vùng 410- 430 để múc
Bình luận: cặp BitTorrent ( BTT )/BTC đã hoàn thành mô hình vai đầu vai ngược, giá sẽ chạy đến phạm vi 0.xxxxxxx542
PS: đừng quên đặt stoploss

Bình luận