18/5 8;30'
btt cần vài nến 4h tiếp theo để xác định xem có sự phân kỳ h4 hay ko. có hay ko sự xuất hiện của cụm nến đảo chiều.
nếu rớt chạm vùng tb ngày đường màu xanh bật lên thì tiếp diễn xu hướng., nếu 4h ko gãy thì tiếp tục đi lên, cứ căn tb h4 của cây nến trước ta ăn ngắn
nếu ngày mai nến D đóng trên vùng khnasg cự này chúng ta nên mua vào ngay