blickiez

BUY/USDT

blickiez Cập nhật   
KUCOIN:BUYUSDT   Burency / Tether
thị trường này đã có 1 cú dump nhẹ và cùng với điều đó là chỉ báo RSI đang giao động xuống vùng 35 - 25.
Khả năng 1: RSI tiếp tục giảm và nên lựa thời điểm tốt để mua (ENTRY 0.3 - 0.4; SL 0.25)
Khả năng 2: tiếp tục sẽ là những cái nến cân bằng r 1 khoảng thời gian, nếu khả năng 2 xảy ra nên quan sát và chờ tín hiệu tốt để nhập hàng
Bình luận: RSI đang tăng
Bình luận: mình tiếp tục DCA
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.