ThangLeViet

BVH - Ngành bảo hiểm nổi sóng

Giá lên
HOSE:BVH   TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
PHÂN TÍCH CƠ BẢN
 • 90% tài sản của BVH là tiền gửi tại các ngân hàng
 • Lãi suất huy động vốn liên tục tăng từ đầu năm đến nay, đa phần dao động ở mức 6%/năm - 7%/năm trong tháng 6
 • Doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tiếp tục tăng trưởng 14% so với đầu năm

  PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
 • Khối lượng tăng 20% so với 2 tuần trước
 • Đường MA20/MA50 tiến sát về đường MA200 cho thấy CP đang trong xu hướng tích lũy (có thể break-out bất cứ lúc nào)
 • Giá CP vượt qua đường trendline, có khả nawg sẽ retest vùng giá 52 - 53

  KHUYẾN NGHỊ
 • Vùng giá mua 52,000VND - 54,000VND
 • Vùng giá chốt lời 72,000VND
 • Vùng giá cắt lỗ 48,000VND
--
Chúc anh em giao dịch thắng lợi!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.