VuHungFX

BVH cơ hội đã rõ ràng

HOSE:BVH   TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
46 lượt xem
0
BVH là cổ phiếu FA rất tốt (tốt như thế nào ae đọc BCTC nhé - do nó dài mình ko phân tích ở đây). Đợt điều chỉnh trong thị trường điên loạn như thế nàu là cở hội cho ae mua BVH nhé.!