dinhchien

BXY - Cơ hội mua dòng G tại sóng 5 Elliot

Giá lên
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
Nhìn bên trái, chờ 1 nến tương tự nếu bất an.
Bình luận: Nên đóng hết lệnh khi giá về vùng sóng (IV) Symmetry. Lưu ý Momentum divergence vẫn đủ lực tăng tiếp. Hiện tại giá đang ở vùng sóng 3 Elliot. Chờ về sóng 4 Elliot mua tiếp.