URIFX

BXY: Theo dõi Correction để vào lệnh Buy/Sell

Giá lên
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
Tại thời điểm này, Giá broke channel, tuy nhiên, chưa thể confirm giá tăng nữa không.
Tiếp tục quan sát H1 để ra quyết định. Mình sẽ update chi tiết sau.