dinhchien

GBP INDEX - điều chỉnh giảm theo sự kiện Brexit kế tiếp

Giá xuống
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
Tín hiệu chính của mình là các tín hiệu phân kỳ chỉ báo MACD và RSI .
Ở đỉnh mới, chỉ báo RSI không vượt quá 70.
Bolliger Band không đóng cửa sâu vào đường trên của Bolliger band, ở sóng đối xứng V. Mình đoán GBP tiếp tục điều chỉnh từ sóng V xuống sóng 6 vào sự kiện Brexit 21-22/3/2019.
Hy vọng sẽ đúng như 2 lần phân tích trước
Chúc anh em cuối tuần vui vẻ cùng gia đình.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.