dinhchien

GBP INDEX - điều chỉnh giảm ở sóng 5 Elliot

Giá xuống
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
Sự phân kỳ của chỉ số MACD & RSI trong một thời gian ngắn.
Lưu ý: Chỉ số GBP đạt đến sóng Elliot 5 (27/2/2019) nhưng chỉ số RSI không vượt quá 70. Cây nến nằm ở dải trên của dải băng trên.
Mình đoán GBP index sẽ điều chỉnh giảm từ sóng Đối xứng III xuống IV.