HHermes

Tin vui!!! Bảng Anh index chính thức đảo trend dể tăng

Giá lên
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
80% Bảng Anh index sẽ đảo trend, tin rất vui cho những trader đang kẹp GPB hoặc có ý đinh mua mới. :)