vietnamstocks

C47- Tạo đáy và tích lũy

Giá lên
HOSE:C47   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
Đầu tư công không phải là lĩnh vực ưu tiên lựa chọn của mình thời điểm hiện tại.
C47 là công ty lớn tại Bình Định về ngành nghề này, mình có theo dõi diễn biến giá khá lâu và C47 có vẻ rất tuân thủ theo kỹ thuật.
Phân tích volume rất logic theo hành động giá, vol giảm dần và có vẻ cạn kiệt tại đáy, nguồn cung đã cạn, đây là tiền đề rất tốt để C47 tích luỹ và tăng trở lại.
Chờ C47 tích luỹ và xây dựng nền (base) tại vùng giá này, xây dựng đường đi như hình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.