HoangMinhchannel

C4G xuất hiện tín hiệu sau một tháng tích luỹ

Giá lên
UPCOM:C4G   CIENC04 GROUP JSC
C4G đang có tín hiệu mua vào tương đối đẹp sau khi breakout khỏi vùng 11.2 trong phiên cuối tháng 8, sau khoảng 1 tháng tích luỹ. C4G đã có 2 tín hiệu tiếp tục tăng điểm trong ngắn hạn.

Dự kiến vùng giá mục tiêu của C4G trong thời gian tới sẽ là 14.5 - 14.9.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.