binancash

Canh đáy bằng chỉ số RSI đúng hay sai?

Đào tạo
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
Có lẽ canh đáy để mua vào là điều hầu hết anh em trader hay làm và ở đây có 1 yếu tố là canh đáy bằng RSI. Vậy chỉ số canh đáy bằng RSI ở số nào thì hợp lý?

Tui thường thấy rằng tầm dưới RSI dưới 20 là nhìn biểu đồ đã xuống thấp lắm rồi nhưng RSI dưới 20 là chỉ số ít ổn định nhất. Hơn thế nữa RSI dưới 1 ví dụ tiến sát mức 0.02 cũng chưa cháy là đáy vì nó có thể xuống 0 và cứ giao động quay mức 0 đến 1 trong vài ngày và đây là trường hợp mà anh em bị đánh lừa và dễ thua nhất nếu dựa vào chỉ số RSI ở 1 timeframe.

Như vậy nếu dựa vào RSI canh đáy là chưa an toàn do vậy anh em cẩn thận dùng RSI và nên so sánh ở nhiều timeframe khác nhau.

Trên đây là chia sẽ cách canh đáy bằng RSI cẩn thận tránh bị thị trường dụ mà thua.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.