BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
Ngày 5 tháng 10 năm 2021 !

Candles đang nằm ngay Fibonancci 0.236, có khả năng pump xảy ra tại vùng này nếu volume đủ mạnh.

RSI cho thấy lượng volume đang nằm ở vùng support.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.