trieuson1505

sóng ngắn thị trường

BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
trong thời gian này c98 chưa được pum lại nên chưa có đột phá về giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.