TranHoaiNam2111

Mua C98USDT ngắn hạn

Giá lên
TranHoaiNam2111 Cập nhật   
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
Mua C98USDT: (R:R=4)
Entry: 3.790
Stop Loss: 3.725 (1.72)
Take Profit: 4.080 (7.65%)
Xin cám ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi bài viết
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.