yeus777

C98 giá đã đi đúng nhận định, múc mạnh tay

Giá lên
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
Giá đã chạy đúng kịch bản mình phân tích lần trước
TP ngắn hạn 6$
TP dài hạn 25$