bobbiboy8x

C98-USDT

Giá xuống
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
đặt một lệnh sell với C98 như hình

Dừng lỗ ở trên

chốt lời phía dưới

Chúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.