phambaduy

C98-1D - Mua luôn hay chờ Btc ổn định?

BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
Btc dập dình thủng 40k => Chờ tín hiệu lành mới vào cho chắc chắn nhỉ