yeus777

C98 vùng mua lý tưởng 2.5 - 1.9

Giá xuống
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
Như tiêu đề, entry lý tưởng cho C98 là 2.5-1.9
TP dài hạn phá đỉnh cũ
Giao dịch đang hoạt động: Đã về tới vùng mua, lụm thôi ae