vuongdq2121

C98 động lượng mua giảm, đừng fomo thêm

Giá xuống
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
C98 động lượng mua giảm, đừng fomo thêm!
Chỉ số RSI phân kỳ và volume giao dịch đã có xu hướng giảm
Vốn hóa con này đã đạt 1 tỷ USDT, trong tương lai có thể tăng tiếp nhưng giai đoạn này anh em vào fomo quá.
Hãy cẩn thận với túi tiền của bạn nếu bạn yêu thích C98 hãy chờ điều chỉnh thì mua nhé
Hãy comment và chia sẻ đến bạn bè

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.