ThinhNgoAmatuer

Long C98USDT

Giá lên
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
Cuối tuần rảnh nên mình phân tích thêm coin tiềm năng mà nhiều người quan tâm, quay lại C98 H4 sau khi break được xu hướng giảm đã hồi giá và có thể xem là tích lũy để tăng tiếp, biểu hiện ở việc H4 tăng break trend giảm hồi giá trước đó với volume lớn, minh chứng cho phe buy hiện diện, hiện tại giá đã hồi về điểm đẹp để có thể buy lên theo xu hướng, chiến lược an toàn là chờ các cặp nến đảo chiều với volume lớn xuất hiện tại vùng này, hoặc tìm điểm buy ở khung thời gian nhỏ, tùy chiến lược của mỗi người, target mục tiêu an toàn là đỉnh cũ cho các trader , còn holder có thể kì vọng cao hơn tùy mức kì vọng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.