vuongdq2121

C98 Cho tín hiệu LONG

Giá lên
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
142 lượt xem
2
C98 Cho tín hiệu LONG
Entry vào lệnh 4.6 anh em tự tính SL và TP con này có tín hiệu bắt đầu đi lên

Bình luận

giết trader
Phản hồi