maivanhai

CADCHF đánh xuống

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Tuần vừa rồi tiếp tục ủng hộ cho cặp tiền này. Ưu tiên đánh xuống cặp tiền này trong thời gian này.