maivanhai

cadchf đánh xuống.

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Thị trường đã hình thành xu hướng xuống từ 2 tháng nay, với hành động giá hiện tại thị trường tiếp tục ưu tiên đánh xuống trong thời gian tới. Mục tiêu có thể là vùng giá kế tiếp trên tuần