dinhchien

Hệ thống đoán trước xu hướng CADCHF ổn định trong 10 năm

Đào tạo
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
1. Xác định xu hướng
* Trên chart:
a. Một phần lý thuyết Dow
Xu hướng tăng:
- HH / Higher High: Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
- HL / Higher Low: Đáy sau cao hơn đáy trước.
Xu hướng giảm:
- LL / Lower Low: Đáy sau thấp hơn đáy trước.
- LH / Lower High: Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước
b. Kênh giá Keltner:
Xu hướng tăng: Vượt lên Upper 2
Xu hướng giảm:Vượt xuống Lower 2
* Dưới Chart:
Stochastic indicator: 21 nến quá khứ
- Xu hướng tăng: chỉ số K và D vượt qua 80
- Vùng mua (buy): chỉ số D lớn 80.
----------------------------
- Xu hướng giảm: chỉ số K và D vượt xuống 20.
- Vùng bán (sell): chỉ số D nhỏ hơn 20.
RSI indicator: 21 nến quá khứ
- Xu hướng tăng: giá trị vượt lên 80.
- Xu hướng giảm: giá trị vượt xuống 20.
ADX indicator: Dùng xác định 1 xu hướng mạnh
- ADX smooth: 9
- DI : 9
2. Điểm vào lệnh:
- Mua (buy): chờ mua ở đường Upper kênh Keltner .
- Bán (sell): chờ bán ở đường Lower kênh Keltner .
3. Chốt lời, cắt lỗ
Chỉ báo ATR(20) ( Average true range ) * 2

Bình luận: Link strategy:

Bình luận