linh.fondex

CADCHF

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Giá đang tiếp cận ngưỡng kháng cự tại mức 0,7554,nơi nó có khả năng đảo ngược ngưỡng hỗ trợ tại mức 0,7507