dinhchien

CADCHF - Rớt từ sóng 4 đến sóng 5 Elliot

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
- Khung H4 (bên trái): xuất hiện phân kỳ thực RSI .
- Khung Daily (bên phải): nến Marubozu đóng cửa dưới đường kháng cự Daily
- MACD đã giảm 1, 2, 3: cẩn thận chờ hết phiên, nếu MACD 3 vẫn thấp hơn 2 thì vào lệnh.
* Kỳ vọng test lại đáy cũ và đi đạt mục tiêu 3 tại sóng 5 Elliot khung Daily
* Lưu ý: H4 chưa hoàn thành mục tiêu sóng 5 Elliọt, cân nhắc khối lượng.