dinhchien

CADCHF - Rớt từ sóng 4 đến sóng 5 Elliot

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
- Khung H4 (bên trái): xuất hiện phân kỳ thực RSI .
- Khung Daily (bên phải): nến Marubozu đóng cửa dưới đường kháng cự Daily
- MACD đã giảm 1, 2, 3: cẩn thận chờ hết phiên, nếu MACD 3 vẫn thấp hơn 2 thì vào lệnh.
* Kỳ vọng test lại đáy cũ và đi đạt mục tiêu 3 tại sóng 5 Elliot khung Daily
* Lưu ý: H4 chưa hoàn thành mục tiêu sóng 5 Elliọt, cân nhắc khối lượng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.