maivanhai

CADCHF cơ hội đánh xuống

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Giá đã có sự dảo chiều khi về vùng 0.790 bởi cây nến đuôi dài tháng 9. ngày hôm qua giá phá vùng hỗ trợ 0.7770 trên ngày, đây là cơ hội có thể đánh xuống.
Bình luận: đã khớp lệnh

Bình luận