Anhthuc

Phân tích xu hướng CADCHF - H1 - ngày 20/08

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Ngày hôm qua kết thúc là một cây nến pinbar , đuôi dài, khả năng quét stoploss quanh vùng 0.74
trước đó, ngày 14/08 cũng là một cây bearish engulfing bar tại vùng này.
Cho thấy, áp lực bán tại vùng này vẫn khá lớn.

Quan điểm cá nhân vẫn tiếp tục sell xuống
mục tiêu giá về vùng 0.734 - 0.730