tradafx

Đợi cơ hội bán với CADCHF

Giá xuống
FOREXCOM:CADCHF   Canadian Dollar / Swiss Franc
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng tăng giá. Giá di chuyển trong kênh giá tăng với biên độ rộng.
Hiện tại xuất hiện tín hiệu phân kỳ và Key level tại mức giá 0.73000.
Đợi giá xác nhận xu hướng giảm và xuất hiện tín hiệu bán thì có thể giao dịch với CADCHF .
Mục tiêu lợi nhuận là đường hỗ trợ của kênh giá, vùng giá 0.72400.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.