dinhchien

CADCHF | Dow - Keltner - RSI- Stochastic - ADX 1/4/2021

Giá lên
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
1. Xác định xu hướng
* Trên chart:
a. Một phần lý thuyết Dow
Xu hướng tăng:
- HH / Higher High: Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
- HL / Higher Low: Đáy sau cao hơn đáy trước.
Xu hướng giảm:
- LL / Lower Low: Đáy sau thấp hơn đáy trước.
- LH / Lower High: Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước
b. Kênh giá Keltner:
Xu hướng tăng: Vượt lên Upper 2
Xu hướng giảm:Vượt xuống Lower 2
* Dưới Chart:
Stochastic indicator: 21 nến quá khứ
- Xu hướng tăng: chỉ số K và D vượt qua 80
- Vùng mua (buy): chỉ số D lớn 80.
----------------------------
- Xu hướng giảm: chỉ số K và D vượt xuống 20.
- Vùng bán (sell): chỉ số D nhỏ hơn 20.
RSI indicator: 21 nến quá khứ
- Xu hướng tăng: giá trị vượt lên 80.
- Xu hướng giảm: giá trị vượt xuống 20.
ADX indicator: Dùng xác định 1 xu hướng mạnh
- ADX smooth: 9
- DI : 9
2. Điểm vào lệnh:
- Mua (buy): chờ mua ở đường Upper kênh Keltner .
- Bán (sell): chờ bán ở đường Lower kênh Keltner .
3. Chốt lời, cắt lỗ
Chỉ báo ATR(20) ( Average true range ) * 2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.