ngobao1975

Xu hướng CADCHF từ 20/5

Giá lên
ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
CADCHF đang trong mô hình tam giác. Giá chạm cạnh dưới tam giá và lực mua đẩy lên rất mạnh. Khả năng sẽ test lại vùng cản 0.76x đồng thời cũng là cạnh trên của tam giác. Ý tưởng BUY tại giá hiện tại, SL/ TP như hình trên chart.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Lệnh đã bị hit SL. Chờ chiến lược mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.