tradafx

Thiết lập lệnh bán với CADCHF

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc: Xu hướng giảm chính tại khung thời gian H4, tại khung thời gian H1 giá đã phá vỡ xu hướng tăng.
Giá đã giảm quay trở lại dưới ngưỡng kháng cự 0.72800 và hình thành mô hình đảo chiều hai đỉnh với sóng hồi tăng.
Vào lệnh bán khi giá đã phá vỡ Key level của mô hình tăng giá trong sóng hồi này.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng hỗ trợ cũ ở khung thời gian 4 giờ tại 0.71800.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.