phanmanhungqbe

cadchf 15/12/2021

OANDA:CADCHF   CAD/CHF
khung tuần nến nhấn chìm tăng < đinh ba> khung D lực tăng mạnh nên nhấn chìm tăng nốt. kl h=giảm h1 h4 đều phá lên . buy vùng kl vàng tp kl giảm D buy lmit vùng giá 0.717 --0.715 sl 0.71290 tp tùy anh chị