URIFX

CADCHF #Bán CAD

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
CAD có khả năng giảm cao, trong khi đó, các đồng EUR, CHF đang có chiều hướng tăng. Cơ hội chăng?