FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
chú ý khung D1đang giãm. Chú ý giá ở khung H4 và canh sell