linh.fondex

CADCHF

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Giá đang tiếp cận ngưỡng kháng cự tại mức 0,7552 ,nơi nó có khả năng đảo chiều xuống ngưỡng hỗ trợ tại mức 0,7507