NguyenThang33

Phân tích CADCHF - LONG đê ae

Giá lên
FX_IDC:CADCHF   CANADIAN DOLLAR / SWISS FRANC
Cặp đã phá vỡ mốc kháng cự H4 tại 0.75480 - 0.75570, xác nhận xu hướng tăng giá dài dơn. Mức kháng cự trước đây theo khung D1 là 0.76200. Theo xu hướng tăng của khung H4 ( RSI = 68.638, MACD = 0.001, Highs/Lows = 0.0031), nếu mức giá cao hơn không bị phá thì có thể giá sẽ hướng về mốc 0.75300 trước khi test 0.76200.