FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Giá đang ở vùng bán chính của khung ngày.
H1 tạo mô hình 2 đỉnh tại vùng bán chính khung ngày.
M15 xuất hiện phân kỳ giảm đồng thời đã đóng nến dưới vùng mua chính ủng hộ xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm.

Nhận định: tìm cơ hội sell.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.